TreeWork

Arboristické informace - Druhy řezů, zkracovací řezy a kácení stromů
Pravidla pro kácení  

Druhy řezů

Arboristické pojmy  

Elek. vedení

Zkracovací řezy

Další dokumenty


Pravidla pro kácení stromů

Listnaté a jehličnaté stromy rostoucí mimo les je doporučeno kácet v době vegetačního klidu. Povinnost dodržení doby vegetačního klidu pro kácení dřevin však neplyne striktně z obecně závazného právního předpisu a vzhledem k vazbě vegetačního klidu na aktuální klimatické podmínky není období vegetačního klidu ani kalendářně závazně vymezeno. V geografických podmínkách České republiky lze za období vegetačního klidu obvykle považovat období mezi 1. říjnem až 31. březnem kalendářního roku.

Povolení ke kácení není potřeba v případě, že strom má ve výšce 130 cm nad zemí obvod do 80 cm. Pokud má strom obvod větší, musí se žádat příslušný úřad o povolení ke kácení dřevin mimo les. A to i v případě roste-li strom na vašem pozemku.

Povolení ke kácení dřevin není třeba dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. i v případě, je-li jejich stavem zjevně a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Toto kácení je ale nutné oznámit orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Povolení ke kácení ovocných stromů není potřeba bez ohledu na výšku a obvod kmene.

Keře lze bez povolení kácet do souvislého keřového poroste 40 m2.

Ukázkové formuláře ÚMČ Praha-Klánovice: Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les a Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les


Zpět


Druhy řezů


Řez stromů

Detailní informace, jak správně postupovat při řezech stromů, najdete v dokumentu Řez stromů


Zpět


Zkracovací řezy

Zlatý řez - esteticky optimální poměr délky částí ořezávaného stromu, tzv. zlatý řez. Poměr délky jednotlivých částí je vždy stejný (60:40)


(převzato z Read H (2000): Veteran Trees: A guide to good management)


Vytvoření nové koruny - postup k provedení výchovného řezu k tvorbě hlavatého stromu nebo jinak pravidelně ořezávaného stromu ze starších jedinců nebo citlivějších druhů dřevin.


(převzato z Read H (2000): Veteran Trees: A guide to good management)


Postupný ořez stromu - nejdříve zkrátíme kosterní větve podle požadavku se zachováním přirozeného tvaru koruny pro konkrétní druh a necháme několik let obrazit. Nakonec odřízneme zbytky kosterních větví a ponecháme mladší nově vyrostlé.


(převzato z Read H (2000): Veteran Trees: A guide to good management)


Reakce staršího stromu na ořez - jak bude starší strom pravděpodobně reagovat na ořez mužeme usoudit z jeho vzhledu. Strom vpravo je vitální a pravděpodobně na ořez zareaguje dobře. Strom vlevo je méně vitální a zřejmě zareaguje hůře.


(převzato z Read H (2000): Veteran Trees: A guide to good management)


Zpět


Stromy a dráty elektrického vedení

Kácení dřevin v blízkosti elektrického vedení se provádí nejčastěji v období vegetačního klidu mezi říjnem a březnem, ořezy lze provádět celoročně. Při nedodržení minimální vzdálenosti porostu od elektrického vedení hrozí v konkrétních případech od příslušného úřadu pokuta až do výše sto tisíc korun.

Při ořezávání stromů by se člověk nikdy neměl přiblížit k vodičům blíž, než je stanovená minimální bezpečná vzdálenost, a to ani nářadím, vybavením nebo třeba větví stromu, kterou drží v ruce. Také není vhodné ořezávat stromy po dešti nebo při zvýšené vlhkosti vzduchu.

Minimální bezpečná vzdálenost od vedení při práci
Napětí Bezpečná vzdálenost
Nízké napětí 400/230 V1 m
Vysoké napětí 22 kV2 m
Velmi vysoké napětí 110 kV3 m

Nejkratší vzdálenost porostu od vedení po ořezu
Napětí Minimální vzdálenost
Nízké napětí 400/230 V2 m
Vysoké napětí 22 kV3,6 m
Velmi vysoké napětí 110 kV4,5 m

ZpětArboristické pojmy

ZpětDalší dokumenty

Řez listnatých stromů
Řez ovocných stromů
Defekty a poškození stromů
Tlaková vidlice a tlakové větvení
Dutiny v kmenu
Základy arboristiky - skripta
Kácení stromů - arboristické standardy
Řez stromů - arboristické standardy
Bezpečnostní vazby stromů - arboristické standardy
Tvrdost a objemová hmotnost dřeva


Zpět